WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Dla studentów

Ważna informacja dla studentów w związku ze zdalnym prowadzeniem zajęć dydaktycznych

UWAGA STUDENCI! Ze względu na aktualną sytuacją epidemiologiczną informujemy, że wszystkie zajęcia dla studentów kierunku Dietetyka prowadzone w Katedrze i Zakładzie Biologii z Genetyką będą realizowane w formie zdalnej z użyciem platform MS Teams i Moodle.

 

Wszystkich studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w naszej jednostce prosimy o zapisanie się na odpowiednie kursy zdalne, przygotowane przez prowadzących na platformie moodle.

 

 

Link do kursów zdalnych prowadzonych w naszej jednostce:

https://e-learning2020.umlub.pl/moodle/course/index.php?categoryid=146

 

 

1. Studenci I roku II st. kierunku Dietetyka są zobowiązani do uczestnictwa w kursie "Biochemia kliniczna chorób dietozależnych - Dietetyka I rok II st.".

 

2. Studenci III roku kierunku Farmacja są zobowiązani do uczestnictwa w kursie "Choroby genetyczne w świetle badań molekularnych - III rok Farmacji".

 

Klucze dostępu wymagane do zapisania się na w/w kursy zostaną wysłane na skrzynki mailowe starostów poszczególnych kierunków, którzy są zobowiązani do przekazania ich wszystkim pozostałym studentom na roku.

 

Bardzo prosimy wszystkich studentów o śledzenie kursów, ponieważ będą one rozwijane zgodnie z harmonogramem zajęć i stopniowo będą do nich dodawane kolejne moduły.

 

Informacje na temat kształcenia zdalnego znajdują się na stronie www.zdalne.umlub.pl

 

Wszystkich studentów prosimy o zapoznanie się z zasadami dobrej praktyki uczestnictwa w zajeciach prowadzonych w trybie zdalnym dostępnymi na stronie:

http://www.umlub.pl/uczelnia/informacje/aktualnosci/art,9868,instrukcje-do-zajec-dydaktycznych-online.html

 

Konsultacje odbywające się w Katedrze i Zakładzie Biologii z Genetyką

w semestrze letnim 2019/2020

dr n. farm. Marta Ziaja-Sołtys

Środa 11.45 - 12.30 

Piątek 9.30 - 10.15

daniel.zalewski@umlub.p

dr n. farm. Daniel Zalewski

Środa 11.45 - 12.30

Czwartek 10.00 - 10.45

marta.ziaja-soltys@umlub.pl

prof. dr hab. n. farm. Jolanta Rzymowska Czwartek 12.00 - 14.00 jolanta.rzymowska@umlub.pl

Przepisy sanitarne obowiązujące studentów odbywających zajęcia w Katedrze i Zakładzie Biologii z Genetyką w trybie stacjonarnym

Wszystkich studentów odbywających zajęcia w trybie stacjonarnym naszej jednostce prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

 

  • Studenci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.
  • Studenci zobowiązani są do poddania się pomiarowi temperatury, zarówno przy wejściu do budynku, jak i przez osoby prowadzące zajęcia.
  • W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby przebywające na kwarantannie lub pozostające w izolacji, zamieszkujące z osobą przebywającą na kwarantannie lub pozostającą w izolacji oraz posiadające objawy charakterystyczne dla COVID-19 (temperatura ciała co najmniej 37,8oC, kaszel, katar, duszności, utrata smaku lub węchu, bóle mięśniowe).
  • Przed wejściem do sali ćwiczeń należy zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją dezynfekcji rąk, korzystając z dozownika znajdującego się przy wejściu do sali ćwiczeń.
  • Studenci korzystają tylko i wyłącznie z własnych przyborów, nie będzie możliwości ich pożyczania ani przekazywania przez osoby prowadzące zajęcia.
  • W miarę możliwości należy zachować dystans społeczny, najlepiej minimum 1,5 m w każdym kierunku.
  • Podczas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć studenci powinni mieć zakryte usta i nos, powinni unikać tworzenia skupisk i zachować dystans społeczny 1,5 m.
  • Prosimy również o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi zajęć laboratoryjnych, dostępnymi na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach

Ponadto wszystkich studentów prosimy o zapoznanie się z poniższymi materiałami zawierającymi instrukcje bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz procedury postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2:

 

Kontakt

        

Katedra i Zakład Biologii z Genetyką

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydział Farmaceutyczny

Collegium Pharmaceuticum

ul. Chodźki 4a

20-093 Lublin, Polska

Email: marta.romak@umlub.pl

Telefon: +48 81 448 7234

www.kzbg.umlub.pl