WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Dla studentów

Informacje dotyczące egzaminów

Egzamin z przedmiotu Biologia z Genetyką dla kierunku Farmacja odbędzie się w dniu 2 lutego o godzinie 13.30 w:

 

  • Auli Collegium Pharmaceuticum dla studentów, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do Ł.
  • Auli Centrum Symulacji Medycznej dla studentów, których nazwiska rozpoczynają się na litery od M do Z.

Na egzamin proszę wziąć ze sobą: dowód osobisty, długopis/y, zeszyt ćwiczeń, maseczkę. Używanie telefonów na egzaminie jest niedozwolone. Prosimy o przybycie 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

 

Egzamin I poprawkowy z przedmiotu Biologia z Genetyką dla kierunku Farmacja odbędzie się w dniu 9 lutego 2022 w godzinach 13.30 - 15.00 w Auli Collegium Pharmaceuticum.

 

Egzamin II poprawkowy z przedmiotu Biologia z Genetyką dla kierunku Farmacja odbędzie się w dniu 14 lutego 2022 w godzinach 9.00 - 10.30 w Auli Collegium Pharmaceuticum.

Ważna informacja dla studentów w związku ze zdalnym prowadzeniem zajęć dydaktycznych

UWAGA STUDENCI! Ze względu na aktualną sytuacją epidemiologiczną informujemy, że wszystkie zajęcia prowadzone w formie wykładów i niektóre zajęcia prowadzone w formie seminariów w Katedrze i Zakładzie Biologii z Genetyką będą realizowane w formie zdalnej z użyciem platform MS Teams i Moodle.

 

Wszystkich studentów odbywających w naszej jednostce zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej prosimy o zapisanie się na odpowiednie kursy zdalne, przygotowane dla każdego prowadzonego przedmiotu i udostępnione przez prowadzących na platformie Moodle.

 

 

Link do kursów zdalnych:

https://e-learning.umlub.pl/moodle/course/index.php?categoryid=586

 

 

1. Studenci I roku kierunku Farmacja są zobowiązani do uczestnictwa w dedykowanym dla nich kursie "Biologia z genetyką".

 

2. Studenci I roku I st. kierunku Kosmetologia są zobowiązani do uczestnictwa w dedykowanym dla nich kursie "Biologia z genetyką".

 

Klucze dostępu wymagane do zapisania się na w/w kursy zostaną wysłane na skrzynki mailowe studentów za posrednictwiem starostów poszczególnych kierunków lub Dziekanatu.

 

Bardzo prosimy wszystkich studentów o śledzenie kursów, ponieważ będą one rozwijane zgodnie z harmonogramem zajęć i stopniowo będą do nich dodawane kolejne moduły.

 

Informacje na temat kształcenia zdalnego znajdują się na stronie www.zdalne.umlub.pl

 

Wszystkich studentów prosimy o zapoznanie się z zasadami dobrej praktyki uczestnictwa w zajeciach prowadzonych w trybie zdalnym dostępnymi na stronie:

http://www.umlub.pl/uczelnia/informacje/aktualnosci/art,9868,instrukcje-do-zajec-dydaktycznych-online.html

Przepisy sanitarne obowiązujące studentów odbywających zajęcia w Katedrze i Zakładzie Biologii z Genetyką w trybie stacjonarnym

Wszystkich studentów odbywających zajęcia w trybie stacjonarnym naszej jednostce prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

 

  • Studenci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.
  • Studenci zobowiązani są do poddania się pomiarowi temperatury, zarówno przy wejściu do budynku, jak i przez osoby prowadzące zajęcia.
  • W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby przebywające na kwarantannie lub pozostające w izolacji, zamieszkujące z osobą przebywającą na kwarantannie lub pozostającą w izolacji oraz posiadające objawy charakterystyczne dla COVID-19 (temperatura ciała co najmniej 37,8oC, kaszel, katar, duszności, utrata smaku lub węchu, bóle mięśniowe).
  • Przed wejściem do sali ćwiczeń należy zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją dezynfekcji rąk, korzystając z dozownika znajdującego się przy wejściu do sali ćwiczeń.
  • Studenci korzystają tylko i wyłącznie z własnych przyborów, nie będzie możliwości ich pożyczania ani przekazywania przez osoby prowadzące zajęcia.
  • W miarę możliwości należy zachować dystans społeczny, najlepiej minimum 1,5 m w każdym kierunku.
  • Podczas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć studenci powinni mieć zakryte usta i nos, powinni unikać tworzenia skupisk i zachować dystans społeczny 1,5 m.
  • Prosimy również o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi zajęć laboratoryjnych, dostępnymi na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach

Ponadto wszystkich studentów prosimy o zapoznanie się z poniższymi materiałami zawierającymi instrukcje bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz procedury postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2:

 

 

Konsultacje w Katedrze i Zakładzie Biologii z Genetyką w semestrze zimowym 2021/2022:

prof. dr hab. n. farm. Jolanta Rzymowska

Wtorek

15.00 - 17.00

jolanta.rzymowska@umlub.pl

dr n. farm. Jagoda Abramek

Środa

11.00 - 13.00

jagoda.abramek@umlub.pl

dr n. farm. Marta Ziaja-Sołtys

Piątek

10.30 - 12.00

 

Czwartek

10.00 - 10.45

marta.ziaja-soltys@umlub.pl

dr n. farm. Przemysław Kołodziej

Wtorek

10.00 - 11.00

przemyslaw.kolodziej@umlub.pl

mgr Magdalena Kołodziejczyk

Wtorek

10.30 - 12.00

kolodziejczykmagd@gmail.com
mgr Paulina Chmiel

Czwartek

10.00 - 10.45

pachmiel13@gmail.com
mgr Dominika Wilkołek

Piątek

10.30 - 12.00

dominika.wilkolek@gmail.com

Kontakt

        

Katedra i Zakład Biologii z Genetyką

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydział Farmaceutyczny

Collegium Pharmaceuticum

ul. Chodźki 4a

20-093 Lublin, Polska

Email: marta.romak@umlub.pl

Telefon: +48 81 448 7234

www.kzbg.umlub.pl