WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Dydaktyka

Działalność dydaktyczna Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką obejmuje wykłady, ćwiczenia i seminaria dla studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 

Przedmioty realizowane dla studentów kierunku Farmacja:

 

  • Biologia z genetyką - I rok
  • Choroby genetyczne w świetle badań molekularnych - III rok,
  • Farmakogenetyka - teraźniejszość i przyszłość - V rok.

 

Przedmioty realizowane dla studentów kierunku Analityka medyczna:

 

  • Biologia medyczna - I rok,
  • Diagnostyka parazytologiczna - II rok,
  • Ochrona własności intelektualnej - IV rok.

 

Przedmioty realizowane dla studentów kierunku Kosmetologia:

 

  • Biologia z genetyką - I rok.

 

Przedmioty realizowane dla studentów kierunku Dietetyka:

 

  • Biochemia kliniczna chorób dietozależnych z parazytologią medyczną - I rok, IIo.

 

Przedmioty realizowane dla uczestników Szkoły Doktorskiej:

  • Nowoczesne metody biologii molekularnej i ich zastosowanie w medycynie i farmacji.

 

W ramach działalności dydaktycznej Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką prowadzone są prace doktorskie uczestników studiów doktoranckich, prace magisterskie na kierunkach Farmacja i Analityka Medyczna oraz prace licencjackie dla kierunku Kosmetologia. Ponadto w Katedrze i Zakładzie Biologii z Genetyką odbywają się wykłady i ćwiczenia z przedmiotu „Parazytologia” dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu analityki medycznej.

 

Pracownicy Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką prowadzą także kursy specjalizacyjne z mikrobiologii medycznej i laboratoryjnej diagnostyki medycznej organizowane przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dodatkowo dużym zainteresowaniem diagnostów laboratoryjnych z całej Polski cieszy się kurs doszkalający „Diagnostyka pasożytów układu pokarmowego”, który organizowany jest we współpracy z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych. Kurs ten obejmuje zarówno wykłady, jak i ćwiczenia.

 

Przy Katedrze i Zakładzie Biologii z Genetyką działa koło naukowe skupiające studentów naszego Wydziału, zainteresowanych nowoczesną diagnostyką molekularną chorób pasożytniczych i nowotworowych. Studenci wykonują doświadczenia, których wyniki przedstawiają na studenckich konferencjach naukowych oraz publikują w czasopismach naukowych.

 

Co roku pracownicy Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką prezentują projekty dotyczące tematyki pasożytów człowieka w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, a od 2015 r. również w ramach Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

Kontakt

        

Katedra i Zakład Biologii z Genetyką

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydział Farmaceutyczny

Collegium Pharmaceuticum

ul. Chodźki 4a

20-093 Lublin, Polska

Email: marta.romak@umlub.pl

Telefon: +48 81 448 7234

www.kzbg.umlub.pl