WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Baza publikacji

 • Dysregulation of microRNA regulatory network in lower extremities arterial disease. Anna Bogucka-Kocka, Daniel Zalewski, Karol Ruszel, Andrzej Stępniewski, Dariusz Gałkowski, Jacek Bogucki, Łukasz Komsta, Przemysław Kołodziej, Tomasz Zubilewicz, Marcin Feldo, Janusz Kocki. Front. Genet. 2019 vol. 10, 1200, s. 1-14 (IF = 3,517)
 • Cytotoxic and Proapoptotic Activity of Sanguinarine, Berberine, and Extracts of Chelidonium majus L. and Berberis thunbergii DC. toward Hematopoietic Cancer Cell Lines. Anna Och, Daniel Zalewski, Łukasz Komsta, Przemysław Kołodziej, Janusz Kocki, Anna Bogucka-Kocka. Toxins 2019 vol. 11 article number 485 (IF = 3,895).
 • Eleutherococcus species cultivated in Europe: a new source of compounds with antiacetylcholinesterase, antihyaluronidase, anti-DPPH, and cytotoxic activities. Kuba Adamczyk, Marta Olech, Jagoda Abramek, Wioleta Pietrzak, Rafał Kuźniewski, Anna Bogucka-Kocka, Renata Nowak, Aneta A. Ptaszyńska, Alina Rapacka-Gackowska, Tomasz Skalski, Maciej Strzemski, Ireneusz Sowa, Magdalena Wójciak-Kosior, Marcin Feldo, Daniel Załuski. Oxid. Med. Cell. Longev. 2019 vol. 2019 art. ID 8673521, s. 1-10 (IF = 4,868).
 • The first case of elbow bursitis caused by Dirofilaria repens in humans. Przemysław Kołodziej, Beata Szostakowska, Bożena Jarosz, Stanisław Pojasek, Marta Romak, Janusz Kocki, Anna Bogucka-Kocka. Open Forum Infect. Dis. 2019 vol. 6 nr 4 s. 1-12 (IF = 3,371).
 • Imaging flow cytometric analysis of stilbene-dependent apoptosis in drug resistant human leukemic cell lines. Marcin Czop, Anna Bogucka-Kocka, Tomasz Kubrak, Karolina Knap-Czop, Anna Makuch-Kocka, Dariusz Galkowski, Joanna Wawer, Tomasz Kocki, Janusz Kocki. Molecules 2019 vol. 24 nr 10 art. nr 1896, s. 1-16 (IF = 3,060).
 • The effect of furanocoumarin derivatives on induction of apoptosis and multidrug resistance in human leukemic cells. Tomasz Kubrak, Marcin Czop, Przemysław Kołodziej, Marta Ziaja-Sołtys, Jacek Bogucki, Anna Makuch-Kocka, David Aebisher, Janusz Kocki, Anna Bogucka-Kocka. Molecules 2019 vol. 24 nr 9 art. nr 1824, s. 1-19 (IF = 3,060).
 • Effect of sodium dichloroacetate on apoptotic gene expression in human leukemia cell lines. Jagoda Abramek, Jacek Bogucki, Marta Ziaja-Sołtys, Andrzej Stępniewski, Anna Bogucka-Kocka. Pharmacol. Rep. 2019 vol. 71 nr 2 s. 248-256 (IF = 2,761).
 • Impact of processing on polysaccharides obtained from button mushroom (Agaricus bisporus). Wojciech Radzki, Marta Ziaja-Sołtys, Jakub Nowak, Jolanta Topolska, Anna Bogucka-Kocka, Aneta Sławińska, Monika Michalak-Majewska, Ewa Jabłońska-Ryś, Andrzej Kuczumow. Int. J. Food Sci. Technol. 2019 vol. 54 nr 4 s. 1405-1412 (IF = 2,281).
 • TLC fingerprint with chemometrics and antioxidant activity of selected lichens. Anna Hawrył, Agnieszka Hajnos-Stolarz, Mirosław Hawrył, Anna Bogucka-Kocka. J. Liq. Chromatogr. Relat. Technol. 2019 vol. 42 nr 9-10 s. 302-310 (IF = 0,987).
 • Monitoring of endostatin, TNF-a VEGFs, MMP-9, and cathepsin-L during three months of diosmin treatment in patients with chronic venous disease (CVD). Marcin Feldo, Magdalena Wójciak-Kosior, Ireneusz Sowa, Janusz Kocki, Jacek Bogucki, Tomasz Zubilewicz, Wacław Karakuła, Anna Bogucka-Kocka. Acta Angiol. 2019 vol. 25 nr 1 s. 7-13.
 • Antitumor activity and apoptotic action of coelomic fluid from the earthworm Dendrobaena veneta against A549 human lung cancer cells. Marta J. Fiołka, Jolanta Rzymowska, Sylwia Bilska, Kinga Lewtak, Magdalena Dmoszyńska-Graniczka, Krzysztof Grzywnowicz, Wojciech Kaźmierski, Teresa Urbanik-Sypniewska. APMIS 2019 vol. 127 nr 6 s. 435-448 (IF = 2,225).
 • Entamoeba gingivalis - prevalence and correlation with dental caries in children from rural and urban regions of Lublin Province, Eastern Poland. Maria Mielnik-Błaszczak, Jolanta Rzymowska, Artur Michałowski, Agnieszka Skawińska-Bednarczyk, Jerzy Błaszczak. Ann. Agric. Environ. Med. 2018 vol. 25 nr 4 s. 656-658 (IF = 1,030).
 • Bcl-2 expression in breast carcinoma cells in vitro. Jolanta Rzymowska, Sebastian Mazur, Marta Fiołka, Paulina Lacek. Onkol. Radioter. 2018 vol. 12 nr 1 s. 23-26.
 • Prevalence of Borrelia burgdorferi in ticks removed from skin of people and circumstances of being bitten - research from the area of Poland, 2012-2014. Edyta Gałęziowska, Jolanta Rzymowska, Nella Najda, Przemysław Kołodziej, Renata Domżał-Drzewicka, Marcin Rząca, Bożena Muraczyńska, Marianna Charzyńska-Gula, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Barbara Ślusarska, Edyta Guty. Ann. Agric. Environ. Med. 2018 vol. 25 nr1 s. 31-35 (IF = 1,030).
 • Separation and determination of coumarins including furanocoumarins using micellar electrokinetic capillary chromatography. Sławomir Dresler, Anna Bogucka-Kocka, Jozef Kováčik, Tomasz Kubrak, Maciej Strzemski, Magdalena Wójciak-Kosior, Anna Rysiak, Ireneusz Sowa. Talanta 2018 vol. 187 s. 120-124 (IF = 4,916).
 • Influence of diosmin treatment on the level of oxidative stress markers in patients with chronic venous insufficiency. Marcin Feldo, Michał Woźniak, Magdalena Wójciak-Kosior, Ireneusz Sowa, Agata Kot-Wasik, Justyna Aszyk, Jacek Bogucki, Tomasz Zubilewicz, Anna Bogucka-Kocka. Oxid. Med. Cell. Longev. 2018 vol. 2018 art. ID 2561705, s. 1-5 (IF = 4,868).
 • Antioxidant, anti-inflammatory, and postulated cytotoxic activity of phenolic and anthocyanin-rich fractions from Polana raspberry (Rubus idaeus L.) fruit and juice - in vitro study. Urszula Szymanowska, Barbara Baraniak, Anna Bogucka-Kocka. Molecules 2018 vol. 23 nr 7 art. nr 1812, s. 1-17 (IF = 3,060).
 • Phenolic acid content, antioxidant and cytotoxic activities of four Kalanchoë species. Anna Bogucka-Kocka, Christian Zidorn, Małgorzata Kasprzycka, Grażyna Szymczak, Katarzyna Szewczyk. Saudi J. Biol. Sci. 2018 vol. 25 nr 4 s. 622-630 (IF = 2,82).
 • Ischemic tau protein gene induction as an additional key factor driving development of Alzheimer’s phenotype changes in CA1 area of hippocampus in an ischemic model of Alzheimer’s disease. Ryszard Pluta, Anna Bogucka-Kocka, Marzena Ułamek-Kozioł, Jacek Bogucki, Sławomir Januszewski, Janusz Kocki, Stanisław J. Czuczwar. Pharmacol. Rep. 2018 vol. 70 nr 5 s. 881-884 (IF = 2,761).
 • Systematic evaluation of chromatographic parameters for isoquinoline alkaloids on XB-C18 core-shell column using different mobile phase compositions. Ireneusz Sowa, Sylwia Zielińska, Jan Sawicki, Anna Bogucka-Kocka, Michał Staniak, Ewa Bartusiak-Szcześniak, Maja Podolska-Fajks, Ryszard Kocjan, Magdalena Wójciak-Kosior. J. Anal. Methods Chem. 2018 vol. 2018 art. ID. 9624327, s. 1-8 (IF = 1,589).
 • Lipophilic components and evaluation of the cytotoxic and antioxidant activities of Impatiens glandulifera Royle and Impatiens noli - tangere L. (Balsaminaceae). Katarzyna Szewczyk, R Bonikowskai, A. Maciąg-Krajewska, Jagoda Abramek, Anna Bogucka-Kocka. Grasas y Aceites 2018 vol. 69 nr 3 art. nr e270, s. 1-11 (IF = 0,891).
 • Thin-layer chromatography fingerprint and chemometric analysis of selected Bryophyte Species with their cytotoxic activity. Anna Hawrył, Anna Bogucka-Kocka, Ryszard Świeboda, Mirosław Hawrył, Adam Stebel, Monika Waksmundzka-Hajnos. J. Planar Chromatogr. 2018 vol. 31 nr 1 s. 28-35 (IF = 0,826).
 • Cancer diseases, treatment and causes of chemotherapy failures. Dariusz Polański, Anna Makuch-Kocka, Anna Gruchała, Monika Tkaczewska, Izabela Harasymiak-Krzyżanowska, Renata Kaczmarczyk, Daniel Parulski, Andrzej Kępa, Marcin Kocki, Marcin Czop, Karol Ruszel, Patrycja Reszka, Anna Huk, Izabela Młynarczyk, Dominika Guz, Joanna Wawer, Janusz Kocki, Dariusz Gałkowski, Anna Bogucka-Kocka. TEKA Arch. Comm. Med. Sci. 2018 vol. 6 nr 1 s. 11-14.
 • Development of autism research, origin of the term 'autism' and classification of autism spectrum disorders. Dariusz Gałkowski, Anna Makuch-Kocka, Marcin Kocki, Patrycja Reszka, Marta Romak, Paweł Łuczyński, Ewelina Drozd, Grzegorz Drozd, Joanna Wawer, Genowefa A. Wawer, Rafał Toboła, Anna Bogucka-Kocka, Marcin Czop, Karol Ruszel, Janusz Kocki. TEKA Arch. Comm. Med. Sci. 2018 vol. 6 nr 1 s. 43-46.
 • Genetic factors involved in autism spectrum disorders. Dariusz Gałkowski, Marta Romak, Paweł Łuczyński, Rafał Toboła, Anna Makuch-Kocka, Ewelina Drozd, Grzegorz Drozd, Marcin Kocki, Patrycja Reszka, Joanna Wawer, Genowefa A. Wawer, Janusz Kocki, Anna Bogucka-Kocka. TEKA Arch. Comm. Med. Sci. 2018 vol. 6 nr 1 s. 47-52.
 • Gene therapy. Dariusz Polański, Anna Makuch-Kocka, Monika Tkaczewska, Izabela Harasymiak-Krzyżanowska, Daniel Parulski, Andrzej Kępa, Renata Kaczmarczyk, Anna Gruchała, Marcin Kocki, Patrycja Reszka, Marcin Czop, Karol Ruszel, Anna Huk, Izabela Młynarczyk, Dominika Guz, Joanna Wawer, Janusz Kocki, Dariusz Gałkowski, Anna Bogucka-Kocka. TEKA Arch. Comm. Med. Sci. 2018 vol. 6 nr 1 s. 15-19.
 • Multidrug resistance of tumor cells. Dariusz Polański, Anna Makuch-Kocka, Marcin Czop, Karol Ruszel, Monika Tkaczewska, Izabela Harasymiak-Krzyżanowska, Daniel Parulski, Andrzej Kępa, Renata Kaczmarczyk, Anna Gruchała, Marcin Kocki, Patrycja Reszka, Dariusz Gałkowski, Anna Huk, Izabela Młynarczyk, Dominika Guz, Joanna Wawer, Janusz Kocki, Anna Bogucka-Kocka. TEKA Arch. Comm. Med. Sci. 2018 vol. 6 nr 1 s. 21-24.
 • Symptoms, causes, epidemiological data, and coexisting diseases in patients with autism spectrum disorders. Dariusz Gałkowski, Marta Romak, Anna Makuch-Kocka, Paweł Łuczyński, Marcin Czop, Karol Ruszel, Ewelina Drozd, Grzegorz Drozd, Marcin Kocki, Patrycja Reszka, Joanna Wawer, Rafał Toboła, Genowefa A. Wawer, Anna Bogucka-Kocka, Janusz Kocki. TEKA Arch. Comm. Med. Sci. 2018 vol. 6 nr 1 s. 53-58.
 • Modulation of multidrug resistance gene expression by coumarin derivatives in human leukemic cells. Tomasz Kubrak, Anna Bogucka-Kocka, Łukasz Komsta, Daniel Załuski, Jacek Bogucki, Dariusz Gałkowski, Robert Kaczmarczyk, Marcin Feldo, Maria Cioch, Janusz Kocki. Oxid. Med. Cell. Longev. 2017 vol. 2017 art. ID 5647281, s. 1-13 (IF = 4,868).
 • UPLC-MS/MS profile of alkaloids with cytotoxic properties of selected medicinal plants of the Berberidaceae and Papaveraceae families. Anna Och, Katarzyna Szewczyk, Łukasz Pecio, Anna Stochmal, Daniel Załuski, Anna Bogucka-Kocka. Oxid. Med. Cell. Longev. 2017 vol. 2017 art. ID 9369872, s. 1-7 (IF = 4,868).
 • Selected secondary metabolites in Echium vulgare L. populations from nonmetalliferous and metalliferous areas. Sławomir Dresler, Ewelina Rutkowska, Wiesław Bednarek, Grzegorz Stanisławski, Tomasz Kubrak, Anna Bogucka-Kocka, Małgorzata Wójcik. Phytochemistry 2017 vol. 133 s. 4-14 (IF = 2,905).
 • Autophagy, mitophagy and apoptotic gene changes in the hippocampal CA1 area in a rat ischemic model of Alzheimer’s disease. Marzena Ułamek-Kozioł, Janusz Kocki, Anna Bogucka-Kocka, Sławomir Januszewski, Jacek Bogucki, Stanisław J. Czuczwar, Ryszard Pluta. Pharmacol. Rep. 2017 vol. 69 nr 6 s. 1289-1294 (IF = 2,761).
 • Novel liquid chromatography method based on linear weighted regression for the fast determination of isoprostane isomers in plasma samples using sensitive tandem mass spectrometry detection. Justyna Aszyk, Jacek Kot, Yurii Tkachenkob, Michał Woźniak, Anna Bogucka-Kocka, Agata Kot-Wasik. J. Chromatogr. B 2017 vol. 1051 s. 17-23 (IF = 2,813).
 • Synthesis, structure confirmation, identification of in vitro antiproliferative activities and correlation of determined lipophilicity parameters within silico bioactivity descriptors of two novel classes of fused azaisocytosine-like congeners. Małgorzata Sztanke, Jolanta Rzymowska, Małgorzata Janicka, Krzysztof Sztanke. Arab. J. Chem. 2017 s. 1-23 (IF = 3,298).
 • Multidirectional characterisation of chemical composition and health-promoting potential of Rosa rugosa hips. Marta Olech, Renata Nowak, Ł. Pecio, Renata Łoś, Anna Malm, Jolanta Rzymowska, W. Oleszek. Nat. Prod. Res. 2017 vol. 31 nr 6 s. 667-671 (IF = 1,999).
 • Diagnostyka wybranych inwazji pasożytniczych przewodu pokarmowego człowieka. Halina Stępień-Rukasz, Jolanta Rzymowska, Przemysław Kołodziej, Renata Lorencowicz. Wrocław 2017, MedPharm Polska, ss. 71.
 • Evaluation of in vitro action of pemetrexed of lung and breast cancer cells. Jolanta Rzymowska, Martyna Rowińska, Paulina Lacek. Onkol. Radioter. 2017 vol. 11 nr 3 s. 13-18, 46-52.
 • The effect of cetuximab on apoptosis and cell cycle phases in breast cancer cells in vitro. Jolanta Rzymowska, Agnieszka Zbyrad. Onkol. Radioter. 2017 R. 11 nr 1 s. 15-18, 48-51.
 • Phenotypic characterization of adherent cells population CD34+ CD90+ CD105+ derived from Wharton’s jelly. Irena Walecka, Paulina Gil-Kulik, Arkadiusz Krzyżanowski, Marcin Czop, Dariusz Gałkowski, Jolanta Karwat, Piotr Chomik, Małgorzata Świstowska, Anna Kwaśniewska, Anna Bogucka-Kocka, Janusz Kocki. Med. Sci. Monit. 2017 vol. 23 s. 1886-1895 (IF = 1,980).
 • Reversed-phase high-performance liquid chromatography fingerprint profiles of thirty-nine mosses with chemometric. Anna Hawrył, Anna Bogucka-Kocka, Ryszard Świeboda, Mirosław Hawrył, Adam Stebel. J. Liq. Chromatogr. Relat. Technol. 2017 vol. 40 nr 1 s. 36-41 (IF = 0,987).
 • Qualitative and quantitative determination of main alkaloids of Chelidonium majus L. using thin-layer chromatographic-densitometric method. Anna Bogucka-Kocka, Daniel Zalewski. Acta Chromatogr. 2017 vol. 29 nr 3 s. 385-397 (IF = 0,667).
 • Nanotechnology - new trend in cosmetology?. Magdalena Kołodziejczyk, Mateusz Reda, Anna Bogucka-Kocka. TEKA Arch. Comm. Med. Sci.2017 vol. 5 nr 1 s. 25-33.
 • Daniel Załuski, Marta Olech, Agnieszka Galanty, Robert Verpoorte, Rafał Kuźniewski, Renata Nowak, Anna Bogucka-Kocka. Phytochemical content and pharma-nutrition study on Eleutherococcus senticosus fruits intractum. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2016 vol. 2016 nr. 9270691 (IF = 4,868).
 • Ryszard Pluta, Janusz Kocki, Marzena Ułamek-Kozioł, Alicja Petniak, Paulina Gil-Kulik, Sławomir Januszewski, Jacek Bogucki, Mirosław Jabłoński, Judyta Jabłońska-Brzozowska, Wanda Furmaga-Jabłońska, Anna Bogucka-Kocka, Stanisław J. Czuczwar. Discrepancy in expression of β-secretase and amyloid-β protein precursor in Alzheimer related genes in the rat medial temporal lobe cortex following transient global brain ischemia. Journal of Alzheimers Disease 2016 vol. 51 nr 4 s. 1023-1031 (IF = 3,517).
 • Marzena Ułamek-Kozioł, Janusz Kocki, Anna Bogucka-Kocka, Alicja Petniak, Paulina Gil-Kulik, Sławomir Januszewski, Jacek Bogucki, Mirosław Jabłoński, Wanda Furmaga-Jabłońska, Judyta Jabłońska-Brzozowska, Stanisław J. Czuczwar, Ryszard Pluta. Dysregulation of autophagy, mitophagy, and apoptotic genes in the medial temporal lobe cortex in an ischemic model of Alzheimer's disease. Journal of Alzheimers Disease 2016 vol. 54 nr 1 s. 113-121 (IF = 3,517).
 • Janusz Kocki, Marzena Ułamek – Kozioł, Anna Bogucka-Kocka, Sławomir Januszewski, Mirosław Jabłoński, Paulina Gil- Kulik, Judyta Brzozowska, Alicja Petniak, Wanda Furmaga – Jabłońska, Jacek Bogucki, Stanisław J. Czuczwar, Ryszard Pluta. Dysregulation of Amyloid-β Protein Precursor, β-secretase, presenilin 1 and 2 genes in the rat selectively vulnerable CA1 subfield of hippocampus following transient global brain ischemia. Journal of Alzheimers Disease. 2015 vol. 47 nr 4 s. 1047-1056.
 • Ryszard Pluta, Anna Bogucka-Kocka, Marzena Ułamek – Kozioł, Wanda Furmaga – Jabłońska, Sławomir Januszewski, Judyta Brzozowska, Mirosław Jabłoński, Janusz Kocki. Neurogenesis and neuroprotection in postischemic brain neurodegeneration with Alzheimer phenotype: is there a role for curcumin? Folia Neuropathologica. 2015 vol. 53 nr 2 s. 89-99.
 • Marzena Ułamek – Kozioł, Janusz Kocki, Anna Bogucka-Kocka, Sławomir Januszewski, Stanisław J. Czuczwar, Ryszard Pluta. Occurrence of spontaneous and audiogenic seizures following global brain ischaemia due to cardiac arrest. Folia Neuropathologica. 2015 vol. 53 nr 3 s. 245-249.
 • Marek Och, Anna Och, Łukasz Cieśla, Tomasz Kubrak, Łukasz Pecio, Anna Stochmal, Janusz Kocki, Anna Bogucka-Kocka. Study of cytotoxic activity, podophyllotoxin, and deoxypodophyllotoxin content in selected Juniperus species cultivated in Poland. Pharmaceutical Biology. 2015 vol. 53 nr 6 s. 831-837.
 • Tomasz Kubrak, Sławomir Dresler, Grażyna Szymczak, Anna Bogucka-Kocka. Rapid determination of coumarins in plants by capillary electrophoresis. Analytical Letters. 2015 vol. 48 nr 18 s. 2819-2832.
 • Grażyna Szymczak, Magdalena Wójciak-Kosior, Ireneusz Sowa, Karolina Zapała, Anna Bogucka-Kocka. Comparison of phenolic content and antioxidant activity of Actaea racemosa L. and Actaea cordifolia DC. Natural Product Research. 2015 vol. 29 nr 12 s. 1149-1152.
 • Sławomir Dresler, Tomasz Kubrak, Anna Bogucka-Kocka, Grażyna Szymczak. Determination of shikonin and rosmarinic acid in Echium vulgare (L.) and Echium russicum (L.) by capillary electrophoresis. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies. 2015 vol. 38 nr 6 s. 698-701.
 • Małgorzata Sztanke, Jolanta Rzymowska, Krzysztof Sztanke Synthesis, structure elucidation and identification of antiproliferative activities of a novel class of thiophene bioisosteres bearing the privileged 7,8-dihydroimidazo[2,1-c][1,2,4]triazin-4(6H)-one scaffold. Bioorganic & Medicinal Chemistryvol. 2015; 23 nr 13 s. 3448-3456.
 • Marta J. Fiołka, Krzysztof Grzywnowicz, Kinga Chlebiej, Ewa Szczuka, Ewaryst Mendyk, Radosław Keller, Jolanta Rzymowska Antitumour and apoptotic effects of a novel Tris-peptide complex obtained after isolation of Raoultella ornithinolytica extracellular metabolites. Journal of Applied Microbiology. 2015 vol. 118 nr 6 s. 1357-1369.
 • Łukasz Popiołek, Jolanta Rzymowska, Urszula Kosikowska, Anna Hordyjewska, Monika Wujec, Anna Malm Synthesis, antiproliferative and antimicrobial activity of new Mannich bases bearing 1,2,4-triazole moiety. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 2014 vol. 29 nr 6 s. 786-795.
 • Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Brygida Śląska, Jolanta Rzymowska, Anna Brzozowska, Bolesław Floriańczyk Novel mitochondrial mutations in the ATP6 and ATP8 genes in patients with breast cancer. Molecular Medicine Reports. 2014 vol. 10 nr 4 s. 1772-1778.
 • Marta J. Fiołka, Kinga Lewtak, Jolanta Rzymowska, Krzysztof Grzywnowicz, Monika Hułas-Stasiak, Weronika Sofińska - Chmiel, Krzysztof Skrzypiec. Antifungal and anticancer effects of a polysaccharide-protein complex from the gut bacterium Raoultella ornithinolytica isolated from the earthworm Dendrobaena veneta. Pathogens and Disease. 2013 vol. 69 nr 1 s. 49-61.
 • Wojciech Radzki, Marta Ziaja-Sołtys, Jakub Nowak, Jolanta Rzymowska., Jolanta Topolska, Aneta Sławińska, Monika Michalak-Majewska, Marta Zalewska-Korona, Andrzej Kuczumow. Effect of processing on the content and biological activity of polysaccharides from Pleurotus ostreatus mushroom. LWT – Food Science and Technology 2016;66:27-33.
 • Kinga Lewtak, Marta J. Fiołka, Ewa Szczuka, Aneta A. Ptaszyńska, Natalia Kotowicz, Przemysław Kołodziej, Jolanta Rzymowska. Analysis of antifungal and anticancer effects of the extract from Pelargonium zonale. Micron 2014 vol. 66; 69-79.
 • Przemysław Kołodziej, Jolanta Rzymowska, Halina Stępień-Rukasz, Renata Lorencowicz, Maria Lucińska, Magdalena Dzióbek. Analysis of a child infected with Hymenolepis diminuta in Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2014 vol. 21; 3; 510-511.
 • Kamila Wojas-Krawczyk, Paweł Krawczyk, Beata Biernacka, Maciej Grzybek, Przemysław Kołodziej, Tomasz Kucharczyk, Radosław Mlak, Janusz Milanowski. The polymorphism of the CHRNA5 gene and the strength of nicotine addiction in lung cancer and COPD patients. European Journal of Cancer Prevention. 2012 vol. 21; 2; 111-117.
 • Jagoda Abramek. The mechanism of the Warburg effect in cancer cells and its significance in tumour treatment. (Mechanizm efektu Warburga w komórkach nowotworowych i jego znaczenie w terapii nowotworów). Onkol. Pol. 2012 t. 15 nr 3 s. 116-119,
 • Adrian Wiater, Roman Paduch, Adam Choma, Małgorzata Pleszczyńska, Marek Siwulski, Jolanta Dominik, Grzegorz Janusz, Michał Tomczyk, Janusz Szczodrak. Biological study on carboxymethylated (1→3)-α-D-glucans from fruiting bodies of Ganoderma lucidum. Int. J. Biol. Macromol. 2012 vol. 51 nr 5 s. 1014-1023.
 • Marta Ziaja-Sołtys, Jolanta Rzymowska. The determination of changes in the expression of genes for selected specific transcriptional factors in in vitro ductal breast cancer cells under the influence of paclitaxel. Cell. Mol. Biol. Lett. 2011 vol. 16 ; 4; 610-624.
 • Marta Ziaja-Sołtys, Jolanta Rzymowska. Analysis of expression of selected genes coding transcriptional activators in ductal breast cancer cells in vitro treated with paclitaxel. Contemp. Oncol. 2011 vol. 15; 2; 69–73.
 • Wanda Małek, Sylwia Wdowiak, Michał Bartosik, Grażyna Konopa. Characterization of phages virulent for Robinia pseudoacacia Rhizobia. Curr. Microbiol. 2009 Vol. 59 nr 2 s. 187-192.

Kontakt

        

Katedra i Zakład Biologii z Genetyką

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydział Farmaceutyczny

Collegium Pharmaceuticum

ul. Chodźki 4a

20-093 Lublin, Polska

Email: marta.romak@umlub.pl

Telefon: +48 81 448 7234

www.kzbg.umlub.pl