WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Projekty naukowe

Projekty naukowe realizowane przez pracowników Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką

 

  1. Projekt wdrożeniowy pt. „Komponent o potwierdzonych w warunkach in vitro właściwościach nicieniobójczych, który po wykonaniu badań klinicznych będzie można wykorzystać do wytworzenia leku weterynaryjnego do leczenia parazytoz wywołanych przez nicienie jelitowe u zwierząt i/lub leku przeznaczonego do leczenia parazytoz u ludzi” w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”.
  2. Projekt pt. „Opracowanie standaryzowanego bogato polifenolowego nutraceutyku do zastosowania w profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych” w ramach konkursu TANGO2 (TANGO2/402/2016).
  3. Projekt pt. „Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce” (BIOmagic) w ramach programu „środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, Badanie nad wykorzystaniem produktów ekstrakcji na cele farmaceutyczne i weterynaryjne: Etap 3 – ocena ekstraktów pod kątem ich aktywności przeciwpasożytniczej, przeciwkleszczowej i przeciwnowotworowej.
  4. Projekt pt. "Poziom ekspresji genów w obszarze szlaku sygnałowego PI3K/Akt jako nowy marker diagnostyczny u kobiet ciężarnych zarażonych Toxoplasma gondii" w ramach konkursu Młody badacz (MNmb 15).
  5. Projekt pt. „Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi.”, w ramach projektu wspófinansowanego przez NCBR w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED III. Zadanie 7: Analiza transkryptomiczna profilu ekspresji mRNA /miRNA natywnych i różnicowanych na kompozytach komórek UC-MSCs i AT-MSCs oraz wydzielanych przez te komórki mikrofragmentów.
  6. Projekt NCNDEC – 2013/09/B/N27/01345 pt. „Poszukiwanie wspólnych czynników patologicznych w niedokrwionym mózgu i w chorobie Alzheimera; Geny”.
  7. Projektu KBN Nr N N405 162639 pt. „Ocena poziomu ekspresji genów oporności wielolekowej: glikoproteiny P, MRP1, LRP i BCRP w komórkach białaczkowych i szpiczakowych człowieka eksponowanych na działanie związków kumarynowych i stilbenowych”.
  8. Projekt KBN Nr N N405356637 pt. „Roślinne składniki bioaktywne o działaniu neuroprotekcyjnym z grupy alkaloidów Amaryllidaceae oraz flawonów z rodzaju Scutellaria L.”
  9. Projekt KBN Nr N N312 233938 pt. „Izolacja, budowa chemiczna i charakterystyka biologiczna inhibitorów acetylocholinesterazy i butyrylocholinesterazy z wybranych owoców, warzyw i ziół”.
  10. Projekt KBN Nr 2 P05F 04928 pt. „Ocena działania przeciwnowotworowego związków polifenolowych z grup flawonoidów, kumaryn i stilbenów występujących w wybranych gatunkach flory polskiej”.

Kontakt

        

Katedra i Zakład Biologii z Genetyką

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydział Farmaceutyczny

Collegium Pharmaceuticum

ul. Chodźki 4a

20-093 Lublin, Polska

Email: marta.romak@umlub.pl

Telefon: +48 81 448 7234

www.kzbg.umlub.pl