WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Tematyka badań

Działalność naukowa pracowników Katedry obejmuje tematykę parazytologii medycznej oraz genetyki.

 

 1. Analiza zmian ekspresji genów związanych z chorobą Alzheimera w szczurzym modelu całkowitego niedokrwienia mózgu.
 2. Analiza zmian ekspresji miRNA z wykorzystaniem macierzy OpenArray metodą real-time PCR i mutacji miRNA metodą NGS u osób chorych na miażdżycę i przewlekłą niewydolność żylną.
 3. Poszukiwanie nowych markerów związanych z patologią śródbłonka naczyń u osób z przewlekłą niewydolnością żylną, miażdżycą i tętniakami.
 4. Analiza zmian poziomu izoprostanów i ekspresji genów związanych z patologią śródbłonka u osób z przewlekłą niewydolnością żylną leczonych diosminą.
 5. Ocena działania cytotoksycznego substancji pochodzenia naturalnego i syntetycznego na komórki prawidłowe i nowotworowe in vitro.
 6. Analiza molekularna mutacji, polimorfizmów i ekspresji wybranych genów w raku piersi.
 7. Analiza zmian ekspresji genów związanych ze zjawiskiem oporności wielolekowej w komórkach nowotworowych wywodzących się z układu hematopoetycznego człowieka eksponowanych na związki pochodzenia naturalnego i syntetyczne pochodne – poszukiwanie modulatorów zjawiska oporności wielolekowej.
 8. Analiza zmian ekspresji genów związanych z procesem apoptozy i autofagii w komórkach nowotworowych.
 9. Diagnostyka nużycy wywoływanej przez Demodex brevis i Demodex folliculorum u pacjentów leczonych okulistycznie.
 10. Badanie częstości występowania Entamoeba gingivalis i Trichomonas tenax u pacjentów z chorobami przyzębia, cukrzycą i nowotworami.
 11. Określenie stopnia zakażenia dwóch gatunków kleszczy występujących w Polsce (Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus) bakterią Borelia burgdorferi wywołującą u człowieka boreliozę.
 12. Opracowanie modelu badania aktywności przeciw pasożytniczej w oparciu o nicienie sp. Rhabditis.
 13. Wdrożenie modelu badania toksyczności leków w oparciu o larwy gatunku Galleria mellonella.
 14. Badanie częstości występowania Dirofilaria repens i D. immitis u ludzi i zwierząt.
 15. Diagnostyka mikroskopowa i molekularna chorób pasożytniczych człowieka.

Kontakt

        

Katedra i Zakład Biologii z Genetyką

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydział Farmaceutyczny

Collegium Pharmaceuticum

ul. Chodźki 4a

20-093 Lublin, Polska

Email: marta.romak@umlub.pl

Telefon: +48 81 448 7234

www.kzbg.umlub.pl