WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Współpraca

 

 1. Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 2. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Pracownia Patologii Niedokrwiennej i Zwyrodnieniowej Mózgu.
 3. Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 4. Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 5. Katedra i Zakład Farmakognozji, Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
 6. Zakład Immunobiologii, Zakład Biochemii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.
 7. Pracownia Genetyki i Immunologii Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 8. Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 9. Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 10. Pracownia Parazytologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie.
 11. Zakład Fizjologii Roślin Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 12. NZOZ Genos Poradnia Genetyczna w Łodzi.
 13. Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
 14. Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 15. Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 16. Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 17. Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 18. Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 19. Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej.
 20. Katedra Chemii Zakład Chemii Analitycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 21. Katedra Chemii Zakład Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 22. Vitagenum Sp. z o.o. Lubelski Park Naukowo Technologiczny.
 23. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie.

Kontakt

        

Katedra i Zakład Biologii z Genetyką

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydział Farmaceutyczny

Collegium Pharmaceuticum

ul. Chodźki 4a

20-093 Lublin, Polska

Email: marta.romak@umlub.pl

Telefon: +48 81 448 7234

www.kzbg.umlub.pl