WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Pracownicy

KIEROWNIK

 

prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka

 

Stanowisko:           Profesor

Tel. stacjonarny:    +48 81 448 7232

E-mail ogólny:        anna.kocka@umlub.pl

Pokój:                   107

prof. dr hab. n. farm. Jolanta Rzymowska

 

Stanowisko:           Profesor

Tel. stacjonarny:    +48 81 448 7230

E-mail ogólny:        jolanta.rzymowska@umlub.pl

Pokój:                   109

dr n. farm. Jagoda Abramek

 

Stanowisko:           Asystent dr

Tel. stacjonarny:    +48 81 448 7235

E-mail ogólny:        jagoda.abramek@umlub.pl

Pokój:                   108

dr n. farm. Przemysław Kołodziej

 

Stanowisko:           Adiunkt

Tel. stacjonarny:    +48 81 448 7236

E-mail ogólny:        przemyslaw.kolodziej@umlub.pl

Pokój:                   110

mgr Joanna Łuszczak

 

Stanowisko:           Biolog

Tel. stacjonarny:    +48 81 448 7235

E-mail ogólny:        joanna.luszczak@umlub.pl

Pokój:                   108

mgr inż. Nella Najda

 

Stanowisko:           Specjalista inżynieryjno-techniczny

Tel. stacjonarny:    +48 81 448 7234

E-mail ogólny:        nella.najda@umlub.pl

Pokój:                   106

Beata Polz

 

Stanowisko:           Starszy technik

Tel. stacjonarny:    +48 81 448 7234

E-mail ogólny:        beata.polz@umlub.pl

Pokój:                   106

mgr inż. Marta Romak

 

Stanowisko:           Starszy referent inżynieryjno techniczny

Tel. stacjonarny:    +48 81 448 7234

E-mail ogólny:        marta.romak@umlub.pl

Pokój:                   106

dr n. farm. Daniel Zalewski

 

Stanowisko:           Adiunkt

Tel. stacjonarny:    +48 81 448 7236

E-mail ogólny:        daniel.zalewski@umlub.pl

Pokój:                   110

dr n. farm. Marta Ziaja-Sołtys

 

Stanowisko:           Asystent dr

Tel. stacjonarny:    +48 81 448 7235

E-mail ogólny:        marta.ziaja-soltys@umlub.pl

Pokój:                   108

Kontakt

        

Katedra i Zakład Biologii z Genetyką

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydział Farmaceutyczny

Collegium Pharmaceuticum

ul. Chodźki 4a

20-093 Lublin, Polska

Email: marta.romak@umlub.pl

Telefon: +48 81 448 7234

www.kzbg.umlub.pl