WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Z życia KiZBzG

03.02.2020

Bal na… 47 chromosomów

Zwracamy się do studentów, doktorantów i pracowników Naszej Uczelni z gorącą prośbą o wsparcie integracyjnej zabawy karnawałowej dla dzieci z  niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, która odbędzie się w sobotę 22. lutego 2020 roku. Jest to już dziewiętnasty „Bal na… 47 chromosomów”, który mamy nadzieję, że uda się zorganizować dzięki wsparciu ludzi ogromnego serca.  
        
Corocznie w organizacji imprezy wspierają nas studenci, doktoranci, pracownicy Naszej Uczelni oraz nauczyciele i uczniowie szkół Lubelszczyzny. W zabawie karnawałowej bierze udział ok. 250 dzieci z chorobami genetycznymi i wadami wrodzonymi – będących pod opieką Zakładu Genetyki Klinicznej UM w Lublinie i Akademickiej Poradni Genetycznej SPSK nr 4.  
     
Prosimy Państwa o pomoc w zbiórce trwałych słodyczy i maskotek, które trafią do paczek - sprawiając wielką radość dzieciom czekającym na to wydarzenie przez cały rok.

Maskotki i słodycze zbierane będą do dnia 18. lutego 2020 r. w następujących Jednostkach Naszej Uczelni:
1. Dział Socjalny Al. Racławickie 1
2. Zakład Genetyki Klinicznej ul. Radziwiłłowska 11
3. oraz Katedra i Zakład Biologii z Genetyką ul. Chodźki 4A.

W imieniu dzieci niepełnosprawnych Organizatorzy serdecznie dziękują
za okazane serce, ofiarowane zabawki i słodycze.

Prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka, Katedra i Zakład Biologii z Genetyką
Prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki, Zakład Genetyki Klinicznej

Aktualności

17.03.2020

Ważna informacja dla studentów dotycząca zdalnego prowadzenia zajęć


UWAGA! Ze względu na wstrzymanie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie spowodowane trudną sytuacją epidemiologiczną, informujemy, że zajęcia dla...
więcej

Kontakt

        

Katedra i Zakład Biologii z Genetyką

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydział Farmaceutyczny

Collegium Pharmaceuticum

ul. Chodźki 4a

20-093 Lublin, Polska

Email: marta.romak@umlub.pl

Telefon: +48 81 448 7234

www.kzbg.umlub.pl