WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Z życia KiZBzG

03.02.2020

Bal na… 47 chromosomów

Zwracamy się do studentów, doktorantów i pracowników Naszej Uczelni z gorącą prośbą o wsparcie integracyjnej zabawy karnawałowej dla dzieci z  niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, która odbędzie się w sobotę 22. lutego 2020 roku. Jest to już dziewiętnasty „Bal na… 47 chromosomów”, który mamy nadzieję, że uda się zorganizować dzięki wsparciu ludzi ogromnego serca.  
        
Corocznie w organizacji imprezy wspierają nas studenci, doktoranci, pracownicy Naszej Uczelni oraz nauczyciele i uczniowie szkół Lubelszczyzny. W zabawie karnawałowej bierze udział ok. 250 dzieci z chorobami genetycznymi i wadami wrodzonymi – będących pod opieką Zakładu Genetyki Klinicznej UM w Lublinie i Akademickiej Poradni Genetycznej SPSK nr 4.  
     
Prosimy Państwa o pomoc w zbiórce trwałych słodyczy i maskotek, które trafią do paczek - sprawiając wielką radość dzieciom czekającym na to wydarzenie przez cały rok.

Maskotki i słodycze zbierane będą do dnia 18. lutego 2020 r. w następujących Jednostkach Naszej Uczelni:
1. Dział Socjalny Al. Racławickie 1
2. Zakład Genetyki Klinicznej ul. Radziwiłłowska 11
3. oraz Katedra i Zakład Biologii z Genetyką ul. Chodźki 4A.

W imieniu dzieci niepełnosprawnych Organizatorzy serdecznie dziękują
za okazane serce, ofiarowane zabawki i słodycze.

Prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka, Katedra i Zakład Biologii z Genetyką
Prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki, Zakład Genetyki Klinicznej

Kontakt

        

Katedra i Zakład Biologii z Genetyką

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydział Farmaceutyczny

Collegium Pharmaceuticum

ul. Chodźki 4a

20-093 Lublin, Polska

Email: marta.romak@umlub.pl

Telefon: +48 81 448 7234

www.kzbg.umlub.pl